Flexibiliteit

 

Flexibiliteit is naast energie zuinigheid en onderhoudsvriendelijk ontwerpen een van
de voornaamste wensen bij gebouwen. Geen organisatie ontkomt er aan van tijd tot tijd
aanpassingen te realiseren. Flexibiliteit houdt in dat installaties bij indelingsveranderingen
en functieveranderingen binnen een gebouw relatief gemakkelijk zijn aan te passen,
met beperkte kosten en met beperkte overlast voor de overige gebruikers van het gebouw.

De overlast dient zo veel mogelijk beperkt te blijven tot de gebruikers waarvoor de
aanpassingen worden gerealiseerd. Flexibiliteit is technisch een zeer eenvoudig probleem,
financieel echter een groot probleem. Optimale flexibiliteit betekent namelijk dat installaties
over gedimensioneerd moeten worden en bijvoorbeeld per stramienmaat (kantoren) modulair
worden ontworpen en geregeld.

Dit heeft meestel onacceptabele financiƫle consequenties tot gevolg,
die ook redelijkerwijs niet terug te verdienen zijn via latere besparingen.
Daarom zijn inventiviteit en een vooruitziende blik noodzakelijk om een goed compromis in deze
materie te bereiken.

INTEGRAAL ONTWERPEN
In het ontwerpproces denken wij constructief en waar mogelijk innovatief mee met het zoeken
van oplossingen in de richting van de hiervoor genoemde uitgangspunten.

KWALITEIT
Kwaliteit is de rode draad tijdens het ontwerpproces.

KOSTENBEWUSTZIJN
Vanaf het prille begin tot en met de oplevering van het project besteden wij aandacht aan de kosten.

De omvang van de bouw- en installatiekosten loopt meestal als een rode draad door een project.
Naast de toetsing aan beschikbare historische gegevens worden de installatiekosten beoordeelt op;
- te leveren prestaties,
- duurzaamheid,
- verwacht onderhoud,
- energieverbruik,
- vervangbaarheid,
- gebruiksvriendelijkheid.

Elk project heeft zijn prijs doch wij staan er voor dat onze opdrachtgever een zo goed mogelijke installatie
voor een zo laag als mogelijke prijs krijgt.