Ondernemingsfilosofie

 

Raadgevend Technisch Adviesbureau BLM (RTA-BLM) houdt zich hoofdzakelijk bezig met
werktuigkundige- en elektrotechnische installaties.
(voor sommige diensten kan dit uitgebreid worden met een bouwkundige).
Hierbij moet in grote lijnen gedacht worden aan de volgende diensten:

PROJEKTBEGELEIDING
- projektmanagement;
- contractmanagement;
- technisch advies;
- planning en coordinatie;
- kostenbegroting;
- kostenbewaking;
- exploitatiekosten;
- onderhoudskosten

BOUWPLAATSMANAGEMENT
- direktievoering en toezicht;
- contractbeoordeling;
- planbeoordeling;

BEHEER EN ONDERHOUD
- meerjarenonderhoudsplanning;
- integraal beheer;
- quick scans/nul meting;

INSTALLATIETECHNIEK
- projektmanagement
- energiebesparingsadviezen;
- installatieadvisering;
- bestek DO/VO
- deskundige berichten/bindende adviezen
- kostenbegroting;
- programma’s van eisen;
- ontwerptoetsing;

TROUBLE SHOOTER
- verhelpen van problemen in technische installaties;
- bindende adviezen
- ontwerptoetsing;

Als onafhankelijk adviesbureau richt Raadgevend Technisch Adviesbureau BLM (RTA-BLM)
zich op kritisch, creatief en innovatief meedenken bij het vervullen van een opdracht.